Privacyverklaring

Mellaah.nl is per 25 mei tweeduizendenachtien, verplicht om een privacyverklaring te hebben zodat wij voldoen aan alle eisen van de Europese privacywetgeving. Mellaah respecteert dit en daarom heb ik een privacyverklaring voor jullie opgesteld. Uiteraard verkoop ik deze gegevens niet aan derden. Door het gebruiken van onze website begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

a. IP-adres (zie kopje: ”Google Analytics) deze gegevens zijn geanonimiseerd.
b. Voornaam en/of bijnaam. (via ”Reactie formulier”) – achternaam (alleen wanneer achtergelaten bij ”Reactie formulier”).
c. E-mailadres (via ”Reactie formulier”).
d. Website of blogadres (indien achtergelaten via ”Reactie formulier”).
e. Adresgegevens (alleen als je een winactie hebt gewonnen zie kopje: ”Winactie” en/of ”Reactie formulier”).

Google Analytics – Statistieken

Google Analytics is een online tool om de statistieken in de gaten te houden, waar ze vandaan komen en hoe goed alle artikelen bekeken worden (Meer informatie over Google Analytics (opent via externe link). Deze blog gebruikt Google Analytics enkel om de bezoek,- en klikgedrag in de gaten te houden. Mellaah.nl heeft alle stappen gevolgd via deze externe link:  DrijfveerMedia (klik voor een externe link) om Google Analytics AVG-proof te maken en geanonimiseerd per 25 mei 2018.

Via Google Analytics ontvangt Mellaah:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
  • Internetbrowser en apparaat type.

Reactie formulier onderaan een artikel

Onderaan iedere artikel vind uw de mogelijkheid om te reageren. Uiteraard biedt deze blog de mogelijkheid om jouw reactie te verwijderen, stuur een mail dan wordt jou reactie binnen 42 uur offline gehaald. Daarnaast is er een reactiemogelijkheid van 60+- dagen ingesteld en kan daarna niet meer gereageerd worden.

Via een Reactie formulier:

  • Voornaam en/of bijnaam.
  • IP-Adres (die alleen de eigenaar kan inzien).
  • E-mailadres (die alleen de eigenaar kan inzien).

Indien achtergelaten via Reactie formulier:

  • Achternaam (indien ingevuld).
  • Website of blog URL (indien ingevuld).

Winacties in een artikel

Mellaah organiseert regelmatig winacties in samenwerking met een bedrijf. Je kunt dan reageren onderaan een winactie artikel om kans te maken op de prijs. Mellaah deelt deze gegevens niet met het bedrijf, indien er sprake is van een kortingscode moet je deze zelf inleveren en ontvang ik zelf geen adresgegevens zodra uw deze inlevert ontvangt het bedrijf deze gegevens. Ik ga er vanuit dat het bedrijf in kwestie alle stappen van de AVG heeft gevolgd, en net zoals mij goed met deze gegevens omgaat (zie: Privacy Verklaring van het bedrijf om te zien of dat zo is). Neem contact op met het bedrijf in kwestie, als uw het niet eens bent met hoe ze met uw gegevens om zijn gegaan. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is.

Via de Winacties ontvangt Mellaah:

  • Gegevens reactie formulier (te vinden hierboven).
  • Indien winactie gewonnen je adresgegevens.

Social media knoppen

Op de blog staan social media knoppen, door erop te klikken deel je een artikel of pagina met een social media platform naar keuze. De meeste sociale media’s werken met cookies. Mellaah.nl heeft géén invloed hoe het bedrijf in kwestie de cookies plaatst. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten te komen wat hun hiermee doen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze blog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bij het winnen van een prijs via de winacties. Daarnaast delen wij deze gegevens niet met derden, en verkoopt deze blog deze gegevens niet door.

Bewaartermijn

Deze website is in overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart mellaah.nl je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Bewaartermijn voor de reacties onder artikels blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan. Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Mellaah door een e-mail te sturen naar: contact@mellaah.nl we verwijderen dan uw reactie zo snel mogelijk.

Bezoekers onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mellaah.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op data portabiliteit

Als je deze site bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mellaah en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@mellaah.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mellaah wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mellaah gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging en veiligheid

Deze blog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@mellaah.nl. Mellaah heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

a. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

b. TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Hoe neem je contact op?

Wil je in contact komen met mij? Dat kan door een e-mail te sturen contact@mellaah.nl of door een reactie achter te laten op een artikel op www.mellaah.nl.